Απεντομώσεις • Απολυμάνσεις • Μυοκτονίες

2810 239443
6945965887, 6974409258, 6941455353

Λ. Παπανστασίου 70 Ηράκλειο Κρήτης
info@gopest.gr, sales@gopest.gr

Ποιοί είμαστε

Πιστοποιητικά